Zaleca się użycie ciemnego trybu przeglądarki dla oglądania całej witryny (przycisk w prawym dolnym rogu niniejszego okna).

Kalendarium

rtm. Jan Gumowski 1920/21 r.

1883 

 • Jan Kanty Gumowski urodził się 20 października 1883 r., w rodzinie lekarza, w Krościenku n/Dunajcem.

1900 – 1902

 • Nauka budownictwa w krakowskiej Państwowej Szkole Przemysłowej.

1902 – 1907

 • Studia w Akademi Sztuk Pięknych w Krakowie pod kierunkiem Józefa Mehoffera,  Leona Wyczółkowskiego  i Konstantego Laszczki.

1902 – 1912

 • Praca w Muzeum Narodowym w Krakowie, także w Archiwum Akt Dawnych.

1907

 • Praca w Pracowni Witraży Artystycznych F. Białkowskiego w Warszawie, potem w krakowskiej wytwórni witraży Żeleńskich.
 • Praca nauczyciela rysunku w Szkole Przemyslowej.

1908

 • Ślub z Teklą Kwiekówną, związek zaowocował trzema córkami: Janiną  (1909-2001), Halinką (1912-1914) i Barbarą (1918-2003).

1910

 • Udział trzech prac: STUDIUM TRAWY, STUDIUM JESIENNE i STUDIUM W SŁOŃCU w Wystawie Jubileuszowej w warszawskiej Zachęcie.

1912

 • I nagroda za obraz PAN JEZUS (ex aequo z A. Nowakowskim) w konkursie na obraz kościelny,  wystawiony  w krakowskim Pałacu Sztuki.
 • Współpraca z „Zielonym Balonikiem” w krakowskiej Jamie Michalikowej.
 • I nagroda w konkursie Towarzystwa Przyjaciół Sztuki w Krakowie za obraz olejny ZWIASTUN i stypendium Książąt Czartoryskich.
 • Udział obu obrazów w Salonie Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie.

1912 – 1914

 • Stypendialne podróże artystyczne do Petersburga, Florencji, Monachium i Paryża. 
 • We Florencji kopie historycznych portretów z Galerii Pittich: duża (2 m wys.), olejna ZYGMUNTA III WAZY i niewielka akwarelowa STEFANA BATOREGO. 

1913

 • Teka MOTYWA ARCHITEKTURY SWOJSKIEJ, 15 plansz autolitografii z widokami drewnianych i murowanych budowli z terenu Małopolski.
 • Wystawa rysunków do w/w teki w krakowskim Pałacu Sztuki.

1914

 • Udział dziewięciu prac w Wystawie Graficznej w Warszawskiej Zachęcie, II nagroda za rycinę KOŚCIÓŁ w RABCE.
 • Udział dwóch studiów akwarelowych CHART i WIDOK z TARASU w wystawie w Zachęcie.
Jan Gumowski z córką ok. 1920 r.
Jan Gumowski ok. 1937 r.

1914 – 1921

 • Wymarsz z Oleandrów 6 sierpnia 1914 r. w I Brygadzie Legionów Polskich w stopniu szeregowego. Służba wojskowa do października 1921r, odejście do rezerwy, w randze rotmistrza 22 pułku ułanów.    Odznaczenia wojenne: „Za wierną służbę”, „Orlęta”, „Gwiazda Przemyśla”, „Pancerny Piłsudczyk”, „Krzyż Niepodległości” (nadany w 1937 r.).
 • Kilkadziesiąt prac frontowych, przeważnie ołówkowych portretów towarzyszy broni
 • Znany portret akwarelowy KOMENDANT JÓZEF PIŁSUDSKI, datowany 5 XI 1916 r.
 • Udział w wystawach legionowych w Zurychu (1916), Warszawie (1917), Lwowie (1917), Lublinie (1917) i Krakowie (1924).

1917

 • Wydanie następnej teki litografii MOTYWY  ARCHITEKTURY POLSKIEJ ZESZYT IIobejmującej 15 plansz z widokami drewnianych kościółków, przydrożnych kapliczek i krzyży.

1918

 •  Wydanie kolejnej teki litografii LUBLIN, MOTYWY ARCHITEKTURY POLSKIEJ, ZESZYT III,   piętnaście plansz         (w tym 6 barwnych) z widokami  Lublina.  

1921

 • Udział rysunków architektury Lublina i  Zamościa w Jesiennej Wystawie Obrazów w krakowskim Pałacu Sztuki.
 • Ilustracje do książek dla dzieci.

1922

 • Portret GABRYELA NARUTOWICZA PIERWSZEGO PREZYDENTA RZP. POLSKIEJ, zamordowanego w zamachu.

1925

 •  PORTRET MARSZAŁKA  PIŁSUDSKIEGO i PORTRET PREZYDENTA  WOJCIECHOWSKIEGO, olejne obrazy wykonane  na  zamówienie magistratu krakowskiego, przekazane do Muzeum Narodowego  w Krakowie.

1926

 • Wydanie teki JASNA GÓRA, czwartej z cyklu MOTYWY ARCHITEKTURY POLSKIEJ, zawierającej 6 barwnych i 8 czarno-białych litografii z widokami klasztoru jasnogórskiego.
 • Wydanie nakładem Muzeum Narodowego w Krakowie teki dwunastu litografii p.t. WIDOKI KRAKOWA prezentowanych później m.in. na Wystawie Światowej w Paryżu w 1931 r.

1928

 • Wydanie teki litografii z dwudziestoma  widokami GDAŃSKA, opracowanej na zlecenie Ministerstwa  Spraw Zagranicznych, jako V zeszyt z cyklu MOTYWY ARCHITEKTURY POLSKIEJ.

1929

 • Wydanie teki sześciu litografii barwnych p.t. KRAKÓW JANA GUMOWSKIEGO.

1930

 • We współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, wydanie teki dziesięciu litografii barwnych p.t. KRYNICA.

1930 – 1933

 • Dwuletnie badania archiwalne i następnie rok benedyktyńskiej pracy rysunkowej przyniosły piórkowy, perspektywiczny, o wymiarach 0,8 m x 1,5 m WIDOK KRAKOWA WEDŁUG STANU Z POŁOWY XVII WIEKU.
 • Ekspozycja  wymienionego powyżej WIDOKU wraz z innymi pracami Gumowskiego na wystawie legionistów-plastyków w Warszawie w 1933 r.
 • WIDOK…wydany drukiem w roku 1934 nakładem Generalnego Inspektoratu Sił Zbrojnych.

1934 – 1939

 • Projekt badawczo-artystyczny „odtworzenia plastycznie […] dawnych Polskich warowni, miast, grodów, zamków     i tp. na podstawie uprzednich studiów historycznych i archiwalnych oraz studiów w terenie…” wykonany na zlecenie Ministerstwa Spraw Wojskowych zaowocował ponad 120 rysunkami rekonstrukcji dawnych obiektów.
 • Ekspozycja 67 rysunków z wymienionego cyklu w warszawskiej Zachęcie na wystawie p.t. ZAMKI I WAROWNIE POLSKIE PRZED NAJAZDEM SZWEDZKIM

1936 – 1937

 • Cykl rekonstrukcyjnych widoków dawnej WARSZAWY.

1940 – 1941

 • Cykl 16 rekonstrukcji ołówkowych KRAKOWSKIE MURY OBRONNE W POŁOWIE XVII w.

1942

 • Aresztowanie podczas łapanki, potem uwięzienie w KL Auschwitz od 25 kwietnia do 5 maja.

1944 – 1945

 • Wersja piórkowa KRAKOWSKICH MURÓW OBRONNYCH W POŁOWIE XVII w., 14 rysunków tuszem.
 • ZAMEK KRÓLEWSKI W WARSZAWIE, widoki zamku opracowane na potrzeby jego spodziewanej odbudowy.
 • Rysunki ARKONY – słowiańskiego grodu na Rugii, zameczku w LEŚNICY, widok ogólny OPOLA.  

1946  

 • Artysta zmarł 6 listopada, w wieku 63 lat.
Jan Gumowski ok. 1938 r.

 

 • Powyżej  wymieniono główne cykle prac Jana Gumowskiego i tylko niektóre dzieła pojedyncze. Spis jego prac zidentyfikowanych, poza licznymi, które uległy rozproszeniu i umknęły ewidencji, obejmuje bez mała 500 pozycji, w tym 111 dzieł powielonych techniką litograficzną. 
 
 
 • Materiały źródłowe dla KALENDARIUM zawarte są w monografii, której obszerny rozdział poświęcony jest biografii Jana Gumowskiego:
 

               Jerzy Żywicki,  Jana Gumowskiego motywy polskie, studium o tekach litograficznych,

               Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2003.