Witraże

            Krakowską Akademię Sztuk Pięknych, jako uczeń profesora Józefa Mehoffera, ze srebrnym medalem ukończył Jan Gumowski w roku 1907. Niebawem przeniósł się do Warszawy i zatrudnił w Pracowni Witraży Artystycznych

F. Białkowskiego, gdzie, między innymi, projektował witraże do Banku Handlowego w Warszawie, meczetu w Turkiestanie i kościoła w Żyrardowie. Te ostatnie, wykonane w 1909 r., szczęśliwie przetrwały wojny i nadal zdobią boczne nawy kościoła farnego Matki Bożej Pocieszenia. Skomponowane z motywów kwiatów polnych, jak pisze profesor Żywicki: „zachwycają doskonałym połączeniem realistycznego rysunku i młodopolskiej stylizacji, sugestywną kolorystyką i przemyślaną kompozycją” (*). 

            Poniżej prezentujemy fotografie okien z witrażami, przedstawiającymi kolejno: chabry, chryzantemy, lilie, maki, malwy i słoneczniki.

_______________________________________

(*)  Jerzy Żywicki Jana Gumowskiego motywy polskie. Studium o tekach litograficznych. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej,
      Lublin 2003  

            Fotografia obok przedstawia sygnaturę „rys. J.G.”, zamieszczoną w prawym dolnym fragmencie witraża z malwami. Wbrew jej ewidentnej treści, zapewne też wbrew dokumentom, których można by się spodziewać w kościelnym archiwum,  liczne opracowania poświęcone świątyni, a także przewodniki turystyczne, autorstwo witraży mylnie przypisują  Mehofferowi. Szkoda, że gospodarze parafii dotychczas nie zadbali, by oddać sprawiedliwość Janowi Gumowskiemu, faktycznemu autorowi dzieła, którym się szczycą. Naukowa monografia dokumentująca autorstwo witraży jest znana

od roku 2003 (*). 

_______________________________________

(*)  Jerzy Żywicki Jana Gumowskiego motywy polskie. Studium o tekach        litograficznych. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-                          Skłodowskiej, Lublin 2003  

Sygnatura na witrażu z malwami